Information || Tjänster

CECAB erbjuder följande tjänster:


UTBILDNING:

Utbildning
 • Utbildning av drift- och förvaltningspersonal
 • Utbildning av fastighetsskötare
 • Utbildning av säljpersonal avseende informationsteknik relaterat till energianvändning
 • Utbildning av energirådgivare
 • Informationsaktiviteter


PROJEKTERING:

Projektering
 • Driftkort och flödesscheman
 • Relationsritningar och relationshandlingar
 • Ombyggnadsförslag av VVS-anläggningar


MÄTNINGAR:

Mätningar
 • Flödes- temperaturmätningar inkl. registreringar
 • Rökgasanalyser
 • Kontroll av värmepumpfunktioner


INJUSTERINGAR:

Injusteringar
 • Värmesystem
 • Ventilationssystem
 • Oljebrännare


KONTINUERLIGA DRIFTKONTROLLER:

Kontinuerliga driftkontroller
 • Driftkontroller 4 ggr per år
 • Driftstatistik månadsvis


UTREDNINGAR:

Utredningar
 • Energiprogram/energistrategier
 • Energiplaner
Box 12179, 102 25 Stockholm, Besöksadress: Essingestråket 15
Tel: 08-29 04 00, Telefax: 08-29 04 05
Postgiro: 19 60 56-6, Bankgiro: 760-6981
e-post: christer@cecab.se