Information || Tjänster

CECAB, Christer Ericson Consult Aktiebolag, är etablerat sedan 1984 och har en huvudsaklig inriktning mot energianvändningsmarknaden. Huvudsakligen som konsulter men även som totalentrepenörer inom driftoptimeringssektorn. Vår verksamhet bedrivs över hela Sverige.

Du behöver inte läsa vidare om:

Du för driftstatistik för dina byggnader Genomfört driftoptimeringar
med lönsamhets-
kalkyler i dina
byggnader
Har genomfört funktionsanalyser  
Utbildat din driftpersonal Gör driftkontroller 4 gånger
per år

CECAB:s uppdrag behandlar energieffektivisering och driftoptimering i olika former och sammanhang, samt olika utbildningsaktiviteter och informationsstrategier och metoder i samband med detta.

Våra målgrupper:
Kommuner, fastighetsägare (privata och kommunala), fastighetsförvaltare, myndigheter, energibolag och departement.

Exempel på beställare:
Näringsdepartementet, Energimyndigheten, Boverket, Räddningsverket, Naturvårdsverket, Statens Fastighetsverk, Byggforskningsrådet, Västmanlands Läns Landsting, SABO, KTH, Svenska Kommunförbundet, Sveriges Fastighetsägareförbund, Stockholms Energi, FöreningsSparbanken, Mandamus, Österåkers Kommun, Gnesta Kommun, Förvaltnings AB Stadsmuren, NUTEK, HSB, IP Fastighetsförvaltning, mfl.Box 12179, 102 25 Stockholm, Besöksadress: Essingestråket 15
Tel: 08-29 04 00, Telefax: 08-29 04 05
Postgiro: 19 60 56-6, Bankgiro: 760-6981
e-post: christer@cecab.se

Production www.ventil.com