Oväntade vänner

Vänner är det bästa som finns. Både gamla och nya bekantskaper kommer och går genom livet. Det slår mig ofta att det är det livet handlar om, att mötas och lära av varandra. Även människor man inte trivs med lär man sig något av. Det mesta handlar kanske om att lära känna sig själv. Om vi människor inte möts kan inte nya möjligheter till utveckling uppstå.

Oväntade vänner möter man som av en slump. Kanske man egentligen inte verkar passa särskilt bra ihop. Man är olika till sättet, eller har olika yrkesval och har gjort varierande livsval, men så förenas man av ett särskilt intresse. Miljön och en hållbar livsstil är ett sådant brinnande intresse som har skaffat mig en hel del något osannolika och väldigt oväntade vänner.

Tankens kraft förenar

Omsorg om planeten, djur, natur och återbruk har lärt mig att inte alltid döma människor så fort. Det berömda första intrycket är något som åldern lär en att slipa bort, för att se människan under ytan. I dagens samhälle har alla så bråttom. Man kan undra till vad. När livet är slut har man rusat igenom det och jagat den tid som redan har flytt. Dessutom har man många gånger bidragit till miljöförstöring och oaktsamhet genom att inte stanna upp och tänka. Tankens kraft kan förena människor och tillsammans kan vi förändra invanda mönster och tänka bortom konsumtion, vinster och överskott.

Även om det ibland känns som att vi inte kan rädda vår miljö är allt bättre än inget. Att själv försöka inspirera och föregå med gott exempel är viktigt. Att omge sig med vänner som tänker likadant är positivt, men det är utvecklande att även försöka påverka andra i positiv riktning. Jag känner själv så många fantastiska eldsjälar som delar med sig av sina tankar och sin kunskap utan att kräva så mycket tillbaka. Återbruk är tidens melodi.